Vakbond en supermarkten samen activist – FNV en supermarktkoepel CBL pakken uitbuiting in Italiaanse tomatenindustrie aan – Foodlog

Vakbond en supermarkten samen activist FNV en supermarktkoepel CBL

In 2011 begon in de publieksmedia – waaronder op Foodlog – de discussie over uitbuiting op tomatenplantages in Zuid-Europa door een tot de verbeelding sprekende reportage van de fotojournalist Alessandro Penso. Al in 2006 kwamen de eerste geluiden over ernstige mensenrechtenschendingen naar buiten. Illegaal opererende mensenronselaars, caporali, verzamelen migranten uit lagelonenlanden die in de marge … Read more

Reacties op positie boer in de keten onder Rutte IV – Een internationaal vraagstuk over samen waarde leren creëren – Foodlog

Reacties op positie boer in de keten onder Rutte IV

In het nieuwe regeerakkoord staat op pagina 12 te lezen dat de overheid samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bindende afspraken maakt om de positie van de boer in de keten te versterken. Rutte IV verwacht een “niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail”. Die afspraken moeten waar nodig … Read more

Moustache Brothers