Vakbond en supermarkten samen activist – FNV en supermarktkoepel CBL pakken uitbuiting in Italiaanse tomatenindustrie aan – Foodlog

In 2011 begon in de publieksmedia – waaronder op Foodlog – de discussie over uitbuiting op tomatenplantages in Zuid-Europa door een tot de verbeelding sprekende reportage van de fotojournalist Alessandro Penso. Al in 2006 kwamen de eerste geluiden over ernstige mensenrechtenschendingen naar buiten. Illegaal opererende mensenronselaars, caporali, verzamelen migranten uit lagelonenlanden die in de marge van Italiaanse samenleving zijn beland om in twaalfurige werkweken en tegen betaling van een half lokaal loon de oogst binnen te halen.

Italië telt 370.000 werknemers uit 155 landen die tot de legale arbeidsinzet in de landbouw behoren. Ze vervullen 27% van het totaal aantal officiële banen. Daarnaast is er een omvangrijke, maar naar zijn precieze omvang onbekend grote groep seizoensarbeiders die wordt onderbetaald, lange dagen maakt en slecht gehuisvest is. Hun lage sociale status brengt hen geheel in de macht van de caporali die hun leven maken en weer kunnen breken.

De in de schemer van de Italiaanse samenleving werkende tomatenplukkers maken het mogelijk dat er 70-grams blikjes tomatenpuree te koop kunnen zijn voor een prijs van amper meer dan 2 dubbeltjes.

Tien jaar geleden zei directeur Marc Jansen van supermarktkoepel CBL dat zijn achterban niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de inzet van illegale uitgebuite arbeiders op plantages in Zuid-Europa. Een feitelijk correct standpunt, schreven wij toen. Afrikanen komen de Middellandse Zee over en vallen hier in handen van ronselaars die hen aan de alleronderste tree van de sociale ladder met slecht beloonde en ook nog eens illegale seizoensarbeid in hun greep krijgen.

Maar tijden veranderen. Een lijvig rapport van het Nederlandse bedrijf Impact Buying zette in opdracht van het CBL en met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de koepel FNLI van de Nederlandse levensmiddelenproducenten op een rij hoe het gesteld is de rechten van mensen in de Italiaanse tomatenindustrie. Italië produceert circa vijf maal zoveel tomaten voor industriële verwerking als Griekenland, Frankrijk en Portugal en circa 1,5 tot 2 keer zoveel als Spanje.

Het rapport beveelt aan dat het CBL en de FNLI eisen gaan opnemen in de standaarden die zij hanteren voor de ingeblikte, ingevroren en gedroogde tomatenproducten die zij inkopen. Het aandeel van de totale Nederlandse inkopen is slechts 112.823 ton op de totale Italiaanse productie van 2.341.688 ton verwerkte tomaten (4,8%). Impact Buying, het CBL en vakbond FNV verwachten dat het volume echter voldoende groot is om de industrie bij te laten draaien om Nederland te kunnen blijven leveren als inkopers vanuit ons land eisen gaan stellen aan de arbeidsomstandigheden en beloning van de plukkers. Daarom gaan vakbond FNV en het CBL samenwerken om via standaarden het lot van deze mensen te verbeteren.

We want to say thanks to the author of this write-up for this outstanding web content

Vakbond en supermarkten samen activist – FNV en supermarktkoepel CBL pakken uitbuiting in Italiaanse tomatenindustrie aan – Foodlog

Moustache Brothers